^Atgal į viršų

11kl 2018

Video sekcija 11 klasė 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas), Fizikos mokytojo pavardė, vardas (el.adresas), Mokinio pavardė, vardas (el.adresas)

1

Galvanostegija

https://www.youtube.com/watch?v=8c5lLRmpRH0&feature=youtu.be

Padėka bus atsiųsta el.paštu

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija rastine@jbg.panevezys.lm.lt

Mokytoja: Jolanta Jurevičiūtė jurejola@yahoo.com

Mokinės: Ugnė Adamonytė  u.m.adamonyte@gmai.com

Goda Paurytė godagrantas@gmail.com 

2

Lėktuvą veikiančios jėgos

https://www.youtube.com/watch?v=7kWixUXu3bA&feature=youtu.be

Nominantas

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 

dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Mokytoja: Birutė Putnienė birute.putniene@gmail.com
 
Mokinės: Rasa Vaznelytė rasa.vazn@gmail.com
 
Ugnė Baltrušaitytė ugne.baltru@gmail.com
 

3

Kietųjų kūnų mechaninės savybės

https://youtu.be/1nzU7RfPKnY

Nominantas

Riešės gimnazija, info@riesesgimnazija.lt;

Mokytoja: Gaidamovič Irina, gaidamovic@gmail.com;

Mokinys: Milius Karolis, karoliux00@gmail.com

4

Reaktyvinis judėjimas arba trumpa istorija apie raketas

https://youtu.be/zdg2uGUdF_c

Nominantas

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija rastine@lsmugimnazija.lt

Mokytoja: Salomėja Kukauskienė salomeja.kukauskiene@lsmugimnazija.lt

Mokinė: Gabija Juodenytė juodenyteg@gmail.com 

5

Netradiciniai ugnies išgavimo šaltiniai

https://www.youtube.com/watch?v=EeSi3zdrIso

Nominantas

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla cadet@plechavicius.lt

Mokytojas Albinas Bagdonas  albinasbagdonas@gmail.com

Moksleivis Kostas Dranseika dranseikakostas@gmail.com

6

Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas

Alytaus Putinų gimnazija gimnazija@putinai.alytus.lm.lt

Mokytoja: Jūratė Juškevičienė

 Mokiniai: Domas Zenkevičius domas.zenkevicius@gmail.com

Laura Charbakaitė charbakaitelaura@gmail.com

7

Vandenilio dujų naudojimas ir gamyba

 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 

dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Mokytoja: Birutė Putnienė birute.putniene@gmail.com
 
Mokiniai: Jodonis Lukas ljodonis@gmail.com,
 
Medzevičius Laurynas

8

Kristalo auginimas

https://youtu.be/lvDiRGwhj4g

Padėka bus atsiųsta el.paštu

Subačiaus Gimnazija  rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Mokytoja Vida Šleivytė sleivytevida@gmail.com

Mokiniai: Faustas Norbutas faustasnor@gmail.com

Dovydas Lukoševičius 

9

Sausas ledas

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Mokytoja - Birutė Putnienė  birute.putniene@gmail.com

Mokiniai: Darius Gintaras dariusgint.darbo@gmail.com,

Martinas Grockis,

10

Kvantinė fizika, stebėtojo efektas

https://youtu.be/632yddW8d4s

Padėka bus atsiųsta el.paštu

Kauno Maironio universitetinė gimnazija maironioug@kmug.lt

Mokytoja Daina Krilavičienė daina.krilaviciene@kmug.lt

Marta Baranauskaitė martabaranauskaite@gmail.com

Domas Šniurevičius domsenas@gmail.com 

11

 Pasirenkama tema

 

12

Pasirenkama tema

 

13

Pasirenkama tema

 

14

Pasirenkama tema

 

15

Pasirenkama tema

 

16

Pasirenkama tema

 

17

Pasirenkama tema

 

18

Pasirenkama tema

 

19

Pasirenkama tema

 

20

Pasirenkama tema

 

 

 

 

11 kl

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in