^Atgal į viršų

Reikalavimai 2016

 

REIKALAVIMAI MOKINIŲ DARBAMS

Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso

„Fizikos bandymai aplink mus 2017“

REIKALAVIMAI:

 I. Bendrieji reikalavimai

1. Konkursui siunčiant darbus BŪTINA:

  • Darbo pavadinime turi atsispindėti klasė, sekcija bei PPT sekcijos eilės numeris puslapyje http://fizikavisiems.lt/  PVZ. pavadinimas užrašomas: „7-Šviesos-lūžimas-PPT-21“ arba „12-Elektromagnetai-Video“, „11-Elektros-variklis-Bandymai“.
  • Siunčiant laišką BŪTINA pavadinimą užrašyti kaip laiško TEMĄ. Pvz: Laiško tema užrašoma taip: 7-Šviesos lūžimas-PPT-21.

2. Pristatymai turi būti išsaugoti senesnėse kompiuterinėse versijose tam, kad visi galėtų atsidaryti darbus.
3. Kiekvienos klasės mokiniai darbų nuorodas siunčia nuostatuose nurodytu adresu.
4. Tos pačios temos gali būti atlikti ne daugiau kaip du darbai (skirtingų mokyklų mokiniai).
5. Vieną darbą gali atlikti ne daugiau kaip du mokiniai.
6. Tas pats darbas negali dalyvauti dviejose sekcijose, pavyzdžiui Bandymų ir Video bandymų sekcijose. Mokiniai privalo pasirinkti vieną sekciją.

 

II. Konkurso darbų sekcijos:


1. BANDYMŲ SEKCIJA - kur mokiniai demonstruoja savo sukurtus bandymus bei modelius. Atsiunčiamas trumpas bandymo aprašymas bei Video ar Foto pristatymas. Geriausi bandymai bus demonstruojami 2017 m. gegužės mėnesį per baigiamąjį konkurso renginį.
2. VIDEO BANDYMŲ SEKCIJA - kur mokiniai pristato namuose atliktų bandymų Video reportažą įvairiose kompiuterinėse programose (Video, Photo Story ir t.t.). Temas mokiniai pasirenka patys ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu video darbams bus keliami griežtesni reikalavimai – video bandymai turi būti paremti fizikiniu teoriniu paaiškinimu.
3. TEMATINIAI PPT PRISTATYMAI - temos mokinių kompiuteriniams darbams yra pasiūlomos pagal tam tikros klasės fizikos mokymosi kursą. Mokiniai temą pasirenka interneto puslapyje http://fizikavisiems.lt/ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu PPT darbams bus keliami griežtesni reikalavimai:

 

   Būtinai PPT darbe turi būti:

 

  • bandymas bei trumpas jo tyrimas;
  • testas ar klausimynas;
  • uždavinių sprendimo pavyzdžiai;

 

 

III. Reikalavimai kompiuteriniam PPT pristatymui:

 

1. Pirmoje skaidrėje turi būti darbo pavadinimas, mokykla, autorius, klasė, mokytojas, užrašas: konkursas "Fizikos bandymai aplink mus 2017". Darbo pavadinimą galima formuluoti savaip, tik jo turinys turi atitikti pasirinktą tematiką.

2. Antroje skaidrėje turi būti pateiktas pristatymo turinys.

3. Darbe turi atsispindėti:

  • fizikinės temos teoriniai aspektai.
  • po teorijos išdėstymo  būtinas Bandymas ir trumpas tyrimaspraktinis pasireiškimas: bandymų video siužetai arba nuotraukos (savo kurtos ar iš interneto);
  • uždavinių sprendimo pavyzdžiai.

4. Būtinas Testas su atsakymų variantais (ne mažiau 10 klausimų) arba Klausimynas su šalia pateiktais atsakymais. Visi pateikti klausimai turi būti susieti su PPT pristatymu.
5. Darbo pabaigoje pateikiama naudota literatūra.
6. Darbai, kurie neatitiks konkurso reikalavimų, bus nepriimami, organizatoriams pasiliekant teisę nekomentuoti neatitikimų.

 

PAVYZDINIAI MOKINIŲ DARBAI

 

VIDEO Pavyzdžiai:

2015 metų:

"Šiluminis plėtimasis" 7 kl.  https://www.youtube.com/watch?v=G_py6PrDSdQ

"Fizika - dalykas rimtas" 8 kl. https://www.youtube.com/watch?v=iyXgaCt19ew

"Įdomieji mechanikos bandymai" 9 kl. https://www.youtube.com/watch?v=U1xUbsIbGwc&feature=youtu.be

"Fotografija" 10 kl. https://www.youtube.com/watch?v=u73_IAip1bA&feature=youtu.be

"Kvantinė fizika" 11 kl. https://www.youtube.com/watch?v=NfbRLv0RhEo

"Elektros srovė puslaidininkiuose" 12 kl. https://www.youtube.com/watch?v=DwKuiB3n8dA&feature=youtu.be

2014 metų:

"Muilo burbulo fizika" https://www.youtube.com/watch?v=kTPBxk93TZ8&feature=youtu.be

"Elektra nuo pradžios iki dabar" https://www.youtube.com/watch?v=RpLGBONU82M

"Vidinė kūno energija ir jos kitimas" http://youtu.be/m9rPPypiW9Y

 

PPT Pavyzdžiai:

2015 metų:

"Medžiagos tankio uždavinių sprendimo pavyzdžiai" 7 kl.  Darbas

"Skaidrieji ir neskaidrieji kūnai" 7 kl.  Darbas

"Pusiausviros rūšys" 8 kl.  Darbas

"Skyriaus „Kūnai skysčiuose (dujose)“ apibendrinimas" 8 kl. Darbas

"Šilumos kiekio apskaičiavimas" 9 kl.  Darbas

"Šilumos laidumas" 9 kl.  Darbas

"Šviesos lūžimas" 10 kl.  Darbas

"Diena fiziko akimis" 10 kl. Darbas

"Kristalizacija ir lydymasis" 11 kl.  Darbas

"Skyriaus ,, Elektros srovė įvairiose terpėse“ apibendrinimas" 12 kl.  Darbas

 

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in