^Atgal į viršų

Konkurso 2022 Nuostatai

PATVIRTINTA 

Lietuvos Fizikos mokytojų asociacijos

Prezidentės

2022 m. vasario 10 d. įsakymu  Nr. LFMA -1

 

Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso

„Fizikos bandymai aplink mus 2022“

KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso „Fizikos bandymai aplink mus“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja jo tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursas vyks nuo šių metų vasario 10 dienos iki birželio 10 dienos.
 3. Konkursą organizuoja Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacija (LFMA), Kauno švietimo inovacijų centras (KŠIC), Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno miesto fizikos mokytojų metodinis būrelis. 
 4. Konkurso veiklą koordinuoja Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Jūratė Blažienė, tel. 865032795, el. paštas blaziene@gmail.com
 5. Konkurse, vadovaujami mokyklos mokytojų, dalyvauja Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 7–12 klasių ir gimnazijų 1- 4 klasių mokiniai.
 6. Konkurse svečių teisėmis gali dalyvauti ir kitų Europos sąjungos šalių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus ir įgūdžius suprasti gamtos mokslus atliekant bandymus bei eksperimentus.

Konkurso uždaviniai:

 1. Išmokti atlikti praktinius bandymus, eksperimentus, juos fiksuoti, formuluoti hipotezes, daryti išvadas.
 2. Suteikti reikalingų žinių, kaip saugiai naudotis laboratorine įranga ir medžiagomis, įvairia technika.
 3. Skatinti IKT kompetenciją – visumą žinių, gebėjimų ir nuostatų, kurias mokinys įgyja ruošdamas kompiuterinius pristatymus.
 4. Sudominti mokinius fizikos raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis fizikos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO ETAPAI

 

Pirmas etapas – MOKINIŲ REGISTRACIJA KONKURSUI. Nuo vasario 10 d. iki birželio 10 d.  7 -12 klasių mokiniai registruojasi konkursui adresu https://forms.gle/8Jv5NjRMVjpeQyjy7

Antras etapas - ATLIKTŲ DARBŲ SIUNTIMAS. Nuo balandžio 22 d. iki gegužės 01 d. mokiniai savo sukurtus PPT darbus siunčia elektroniniu paštu, o Video darbus siunčia naudojant http://www.youtube.com/ puslapį. Sukurtus konkursinius darbus siųsti šiais adresais: 

Siunčiant sukurtus darbus BŪTINA:

 • Darbo pavadinime turi atsispindėti klasėsekcija PVZ. pavadinimas užrašomas:  „12-Elektromagnetai-Video“, „11-Elektros-variklis-PPT“.
 • Siunčiant laišką BŪTINA pavadinimą užrašyti kaip laiško TEMĄ. Pvz: Laiško tema – darbo pavadinimas 12-Elektromagnetai-Video.
 • Konkurso darbai turi būti atlikti pagal konkurso REIKALAVIMUS.
 • Darbai, kurie neatitiks konkurso reikalavimų, bus nepriimami, organizatoriams pasiliekant teisę nekomentuoti neatitikimų.

Trečias etapas – DARBŲ VERTINIMAS. Vertinimo komisija nuo gegužės 10 d. peržiūri atsiųstus darbus, išrenka geriausius ir paskelbia juos internete http://fizikavisiems.lt/

 

IV. DARBŲ ATLIKIMAS

Konkurso darbų sekcijos:

 1. PPT pristatymai - temos mokinių kompiuteriniams darbams yra pasiūlomos pagal tam tikros klasės fizikos mokymosi kursą. Mokiniai temą pasirenka interneto puslapyje http://fizikavisiems.lt/ ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu PPT darbams bus keliami griežti reikalavimai, būtinas Testas bei bandymas, uždavinių tematinis sprendimas. 
 2. Video bandymų sekcija - kur mokiniai pristato namuose atliktų bandymų Video reportažą įvairiose kompiuterinėse programose (Video, Photo Story ir t.t.) ne daugiau 3 min. Temas mokiniai pasirenka patys ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu video darbams bus keliami griežti reikalavimai – video bandymai turi būti paremti fizikiniu teoriniu paaiškinimu. Galima atsiųsti papildomą paaiškinimų dokumentą: schemos ir t.t.

V.   KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

      VERTINIMASDarbus vertina kompetentinga ekspertų komisija sudaryta iš Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos (LFMA) bei Kauno miesto Fizikos mokytojų būrelio narių.

      Vertinimo kriterijai:

 • konkurso reikalavimų atitikimas;
 • hipotezės iškėlimas;
 • užduoties atlikimo tikslumas, originalumas;
 • išvadų formulavimas.

      APDOVANOJIMAS. Geriausi darbai bus apdovanojami elektroniniais diplomais bei padėkos raštais .

 

VI.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso aptarimo laiką ir vietą.

Konkursui pateikti bandymų modeliai bus grąžinami, jų pristatymai bus paskelbti tinklapyje http://fizikavisiems.lt/.

Pateikdami darbus konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

 

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in