^Atgal į viršų

12kl PPT

PPT sekcija

12 klasė

 

11 - 12 klasių PPT darbai vertinami kartu

Raudonai pažymėti darbai pateko į Geriausių sąrašą

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas), Fizikos mokytojo pavardė, vardas (el.adresas), Mokinio pavardė, vardas (el.adresas)

1

Nuolatinė elektros srovė ir jos stipris

 

2

Elektrinė varža

 

3

Laboratorinis darbas ,,Laidininko savitosios varžos nustatymas‘‘

 

4

Omo dėsnis grandinės daliai

 

5

Elektros srovė metaluose. Superlaidumas

 

6

Laidininkų jungimo būdai

 

7

Srovės stiprio ir įtampos matavimas

 

8

Nuolatinės elektros srovės šaltiniai. Elektrovara

 

9

Omo dėsnis uždarajai grandinei.

 

10

Elektros srovės darbas ir galia

 

11

Laboratorinis darbas ,,Srovės šaltinio elektrovaros ir vidinės varžos matavimas“

 

12

Buityje ir technikoje naudojami srovės šaltiniai

 

13

Skyriaus „Nuolatinė elektros srovė“ apibendrinimas

 

14

Srovės magnetinis laukas

 

15

Magnetinių reiškinių kilmė

 

16

Srovių sąveika

 

17

Magnetinės medžiagų savybės. Nuolatiniai magnetai

 

18

Ampero jėga

 

19

Nuolatinė elektros srovė varikliai. Elektros matavimo prietaisai

 

20

Lorenco jėga

 

21

Dangaus kūnų magnetiniai laukai.

 

22

Laukų poveikis gyviesiems organizmams

 

23

Skyriaus ,,Magnetinis laukas“ apibendrinimas

 

24

Elektroninis metalų laidumas

 

25

Elektros srovė puslaidininkiuose.

 

26

Puslaidininkinė sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai

 

27

Laboratorinis darbas „Puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos gavimas“

 

28

Elektros srovė vakuume

 

29

Elektros srovė skysčiuose

 

30

Elektros srovė dujose

 

31

Elektros išlydis gamtoje ir technikoje

 

32

Skyriaus ,, Elektros srovė įvairiose terpėse“ apibendrinimas

 

33

Elektromagnetinė indukcija. Lenco taisyklė

 

34

Sūkurinis elektrinis laukas

 

35

Saviindukcija. Magnetinio lauko energija

 

36

Transformatorius

 

37

Elektromagnetinė indukcija technikoje ir buityje

 

38

Skyriaus ,, Elektromagnetinė indukcija“ apibendrinimas

 

39

Elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras

 

40

Ritė ir kondensatorius kintamosios srovės grandinėje.

 

41

Kintamosios srovės pagrindiniai parametrai

 

42

Rezonansas kintamosios srovės grandinėje

 

43

Laboratorinis darbas „Rezonanso elektrinėje grandinėje“

 

44

Kintamosios srovės generatorius

 

45

Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

 

46

Elektros energetikos raida Lietuvoje

 

47

Skyriaus ,, Elektromagnetiniai virpesiai“ apibendrinimas

 

48

Elektromagnetinių bangų skalė

 

49

Radijo ryšio principas

 

50

Radijo bangos

 

51

Radijo bangų ir mikrobangų taikymas ryšio priemonėse


http://ikelk.lt/downloads/59ee2dda80

Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla nemunovm@nemunas.kaunas.lm.lt

Vytautas Baršauskas v.barsauskas@gmail.com

Aurelija Kisieliūtė aura199404@gmail.com

52

Skaitmeninė ryšio sistema

 

53

Radiolokacija. Radioastronomija

 

54

Televizija

 

55

Skyriaus ,, Elektromagnetinės bangos“ apibendrinimas

 

56

Elektromagnetinė šviesos prigimtis

 

57

Šviesos greičio nustatymas. Tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnis. Šešėlio susidarymas

 

58

Fotometrija

 

59

Šviesos atspindys


http://ikelk.lt/downloads/15189fa258

Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija

Naujakiemio.mokykla@zebra.lt

Mokytoja Loreta Sadauskienė  loreta.sadauskiene@gmail.com

Mokinys Marius Stonkus stonkusmarius@one.lt

60

Šviesos lūžimas

 

61

Laboratorinis darbas „Stiklo lūžio rodiklio nustatymas“

 

62

Visiškasis atspindys

 

63

Lęšiai

 

64

Spindulių eiga lęšiuose

 

65

Laboratorinis darbas „Atvaizdų gavimas lęšiu. Lęšio židinio nuotolio ir laužiamosios gebos nustatymas"

 

66

Akis – optinė sistema

 

67

Optiniai prietaisai

 

68

Optiniai prietaisai astronomijoje

 

69

Skyriaus ,,Geometrinė optika“ apibendrinimas

 

70

Šviesos prigimtis

 

71

Šviesos greitis. Šviesos bangos ilgis

 

72

Šviesos dispersija. Kūnų spalvos

http://ikelk.lt/downloads/2e953307c8

 

 

 

 

 


Šviesos dispersija. Kūnų spalvos

Butrimonių gimnazija (el.p.bvm@post.omnitel.net)

Šmitienė Danutė (d.smitiene@gmail.com)

Adomavičiūtė Eglė 12 kl. egleadomaviciute@gmail.com

Mielaikaitė Donata 12 kl. d.mielaikaite@gmail.com

 

 

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazija (bvm@post.omnitel.net)

Mokytoja - Šmitienė Danutė (d.smitiene@gmail.com)

Mokinys – Mielaikaitė Donata, 12 kl.(dmielaikaite@gmail.com )

Mokinys – Adomavičiūtė Eglė, 12 kl.(egleadomaviciute@gmail.com)

73

Vaivorykštė

 

74

Šviesos interferencija

 

75

Šviesos interferencija  plonose plėvelėse

 

76

Šviesos difrakcija

 

77

Frenelio ir Fraunhoferio difrakcija

 

78

Šviesos poliarizacija

 

79

Eksperimentinė banginė optika

 

80

Skyriaus ,,Banginė optika“ apibendrinimas

 

81

Šiluminė spinduliuotė

 

82

Spektrai

 

83

Spektrinės analizės pagrindai ir jos taikymas

 

84

Planko kvantinė hipotezė

 

85

Fotoefektas

 

86

Fotoefekto taikymas

 

87

Šviesos slėgis

 

88

Bangos – dalelės dvejopumas

 

89

Skyriaus ,,Kvantinė optika“ apibendrinimas

 

90

Planetinis atomo modelis

 

91

Vandenilio atomo modelis

 

92

Lazeriai

 

93

Elementariosios dalelės

 

94

Elementariųjų dalelių registravimo metodai

 

95

Radioaktyvumas

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija,  rastine@kristoforo.vilnius.lm.lt

Mokytoja Daiva Keršienė, kersiene.daiva@gmail.com

Mokinys Bernardas Titka, Bernardas.titka@gmail.com

96

Radioaktyvieji virsmai

 

97

Atomo branduolys

 

98

Atomo branduolio ryšio energija

 

99

Branduolinės reakcijos

 

100

Grandininė branduolinės reakcija

 

101

Branduolinis reaktorius

 

102

Termobranduolinės reakcijos

 

1023

Biologinis jonizuojančios spinduliuotės poveikis

 

104

Branduolinė energetika. Branduolinė tarša

 

105

Radioaktyviųjų izotopų gavimas ir taikymas

 

106

Elementariosios dalelės ir jų tyrimas. Subatominės dalelės

 

107

Skyriaus ,,Atomo ir branduolio fizika“ apibendrinimas

 

108

Astronomijos istorija

 

109

Astronomijos samprata

 

110

Saulės sistema

 

111

Saulė

 

112

Merkurijus

 

113

Venera

 

114

Žemė

 

115

Mėnulis

 

116

Marsas

 

117

Jupiteris

 

118

Saturnas

 

119

Uranas

 

120

Neptūnas

 

121

Plutonas ir kitos mažosios planetos

 

122

Mažieji Saulės sistemos kūnai

 

123

Asteroidai

 

124

Kometos

 

125

Meteoroidai, meteorai, meteoritai

 

126

Regimasis dangaus kūnų judėjimas

 

127

Mėnulio ir Saulės užtemimai

 

128

Žvaigždės

 

129

Paukščių Takas ir kitos galaktikos.


http://www.mediafire.com/view/?zyeoay58n9119r3

Kauno Palemono vidurinė mokykla palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Mokytoja Regina Blebaitė reginab39@gmail.com

Mokinė Rimantė Jaugaitė rimantejaugaite@yahoo.com

130

Optiniai prietaisai astronomijoje


hhttp://ikelk.lt/downloads/379bc8054b

II vieta

 

Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla daukantovm@daukantas.kaunas.lm.lt

Kukauskienė Salomėja salomeja.kukauskiene@gmail.com

Bubliauskaitė Egidija egidija.bubliauskaite@gmail.com

131

Supernovos


http://ikelk.lt/downloads/d0a27f76c4

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija rapolioniogimnazija@gmail.com

Mokytoja Regina Nekrevič reg.nkr@gmail.com

Mokinys Dariuš Nikrevič daroxiukas994@gmail.com

132

Lietuvos elektrfikavimo kelias


http://ikelk.lt/downloads/48c6f04d25

Mokykla Vilniaus ,,Varpo“SVM rastine@varpo.vilnius.lm.lt

Mokytoja Irena Šauklienė irena.saukliene52@gmail.com

Mokinė Petrova Valerija

petrova.valeria94@gmail.com

133

Puslaidininkiai ir jų savybės

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija rastine@birziskos.vilnius.lm.lt

Mokytoja Roza Miliajeva rozamiliajeva@yahoo.com

Edmundas Molis edmundas.molis@gmail.com
Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in