^Atgal į viršų

9kl PPT - 2022


PPT sekcija

9 klasė

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas), Mokinio inicialai; Fizikos mokytojo  inicialai

1

Šiluminis judėjimas 

  Kauno,, Vyturio" gimnazija, mokiniai EM ir SP, mokytojas VB

2

Vidinė energija

  

3

Vidinės kūnų energijos kitimas atlikti darbą

 

4

Šilumos laidumas 

  

5

Konvekcija

  Panevėžio „Minties“ gimnazija, mokiniai NZ ir LJ, mokytoja DK

6

Šiluminis spinduliavimas 

  

7

Šilumos kiekis

 

8

Šilumos kiekio apskaičiavimas

 Kauno ,,Vyturio'' gimnazija, mokinė AZ, mokytojas VB 

9

Laboratorinis darbas „Kietojo kūno savitosios šilumos apskaičiavimas“

  

10

Kuro degimo šiluma

 

11

Skyriaus „Vidinė kūno energija ir jos kitimas“ apibendrinimas

  

12

Medžiagos agregatinės būsenos 

 

13

Lydimasis

  Panevėžio „Minties“ gimnazija, mokinė JN, mokytoja DK

14

Kietėjimas

 Kauno,, Vyturio" gimnazija, mokiniai AK ir SR, mokytojas VB

15

Garavimas ir kondensacija

 Kauno ,,Vyturio'' gimnazija, mokinys NP, mokytojas VB 

16

Virimas

 

17

Grafinis medžiagų agregatinių būsenų vaizdavimas

 

18

Skyriaus „Medžiagos agregatinės būsenos“ apibendrinimas 

  

19

Vidaus degimo varikliai 

III vieta

 Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokiniai TJ ir HA, mokytojas VT

20

 Automobilių istorija 

 Kauno Vyturio gimnazija, mokinys MS, mokytojas, VB

 

21

Garo turbina

 

22

Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose

 

23

Šiluminių variklių naudingumo koeficientas

 

24

Laboratorinis darbas „Šilumos kiekių palyginimas maišant šaltą ir karštą vandenį“

 

 

25

Šiluminės elektrinės 

 

26

Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos 

 

27

Skyriaus „Šiluminiai varikliai“ apibendrinimas

 

28

Įelektrinti kūnai ir jų sąveika

 

29

Elektrinis laukas

 

30

Kūnų įelektrinimo aiškinimas

 

31

Elektros srovę metaluose

 

32

Elektros srovę šaltiniai

 

33

Elektrinė grandinė

 

34

Skyriaus „Elektros srovę“ apibendrinimas 

I vieta

 Visagino “Žiburio” pagrindinė mokykla, mokiniai MK ir LG, mokytoja LN

35

Elektros srovę stipriai

 

36

Laboratorinis darbas „Elektros srovę stiprio matavimas“

 

37

Elektrinė įtampa

 

38

Laboratorinis darbas „Elektrinės įtampos matavimas įvairiose grandinės dalyse“

 

39

Laidininko elektrinė varža

 

40

Laidininko varžos apskaičiavimas

 

41

Reostatai

 

42

Omo dėsnis grandinės daliai

 

43

Skyriaus „Elektros srovę stipris, įtampa, varža“ apibendrinimas

 

44

Nuoseklusis laidininkų jungimas.

 

45

Laboratorinis darbas „Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas“

 

46

Lygiagretusis laidininkų jungimas

 

47

Laboratorinis darbas „Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas“

 

48

Mišrusis laidininkų jungimas

 

49

Skyriaus „Laidininkų jungimo būdai“ apibendrinimas

 

50

Elektros srovės darbas

 

51

Elektros srovę galia

 

52

Laboratorinis darbas„Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas“

 

53

Paprasčiausi elektriniai prietaisai

 

54

Edisono lemputės istorija

 

55

Saugikliai

 

56

Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui  

 

57

Žaibai

 Kauno ,,Vyturio'' gimnazija, mokiniai AS ir DS, mokytojas VB

58

Skyriaus „Elektros srovę darbas ir galia“ apibendrinimas

 

59

Elektros srovę skysčiuose 

 

60

Elektrolizė 

  

61

Elektros srovę dujose

 

62

Plazmos panaudojimas

 

63

Elektros srovę vakuume

 

64

Elektros srovę puslaidininkiuose

 

65

Skyriaus „Elektros srovę įvairiose terpėse“ apibendrinimas

 

66

Elektros srovės magnetinis laukas

 

67

Erstedo bandymas

 

68

Laboratorinis darbas „Elekromagneto surinkimas ir išbandymas“

 

69

Telegrafas

 

70

Telefonas

  Kauno,, Vyturio" gimnazija, mokinys KV, mokytojas VB

71

Nuolatiniai magnetai

 

72

Žemės magnetinis laukas

 Visagino ,,Žiburio" pagrindinė mokykla, mokiniai LG ir MK, mokytoja LN

73

Elektrostatiniai bandymai

 

74

Trinties jėga

 Panevėžio „Minties“ gimnazija, mokinys D. Š., mokytoja DK

75

Apšvietimo lempos ir jų kokybė

II vieta

 Kauno „Saulės“ gimnazija, mokiniai M. Ž. ir RV, mokytoja VP

76

Pasirenkama tema

 

77

Pasirenkama tema

 

78

Pasirenkama tema

 

79

Pasirenkama tema

 

80

Pasirenkama tema

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in


?>