^Atgal į viršų

9kl PPT - 2023


PPT sekcija 9  klasė 

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas), Mokinio inicialai; Fizikos mokytojo  inicialai

1

Šiluminis judėjimas 

  

2

Vidinė energija

  

3

Vidinės kūnų energijos kitimas atlikti darbą

 

4

Šilumos laidumas 

  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija; mokiniai VD ir GK; mokytojas BP

 

5

Konvekcija

  

6

Šiluminis spinduliavimas 

  

7

Šilumos kiekis

 

8

Šilumos kiekio apskaičiavimas

 

9

Laboratorinis darbas „Kietojo kūno savitosios šilumos apskaičiavimas“

  

10

Kuro degimo šiluma

 

11

Skyriaus „Vidinė kūno energija ir jos kitimas“ apibendrinimas

  

12

Medžiagos agregatinės būsenos 

 

13

Lydimasis

  

14

Kietėjimas

 

15

Garavimas ir kondensacija

 

16

Virimas

 

17

Grafinis medžiagų agregatinių būsenų vaizdavimas

 

18

Skyriaus „Medžiagos agregatinės būsenos“ apibendrinimas 

  

19

Vidaus degimo variklis

 Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija.; mokinys MO; mokytojas BP

20

 Automobilių istorija 

 

 

21

Garo turbina

 

22

Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose

Nominacija už kūrybiškumą ir inovatyvumą

 Kauno ,,Vyturio" gimnazija; mokiniai EB ir UB; mokytojas VB

23

Šiluminių variklių naudingumo koeficientas

 

24

Laboratorinis darbas „Šilumos kiekių palyginimas maišant šaltą ir karštą vandenį“

 

 

25

Šiluminės elektrinės 

 

26

Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos 

 

27

Skyriaus „Šiluminiai varikliai“ apibendrinimas

 

28

Įelektrinti kūnai ir jų sąveika

 

29

Elektrinis laukas

 

30

Kūnų įelektrinimo aiškinimas

 

31

Elektros srovę metaluose

 

32

Elektros srovę šaltiniai

 

33

Elektrinė grandinė

III vieta

 Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla; mokiniai NV ir BI; mokytojas AT

34

Skyriaus Elektros srovę" apibendrinimas

 

35

Elektros srovę stipriai

Nevertinama, nes sukurta ant senos platformos!

 Grinkiškio Jono Poderio gimnazija; mokiniai SŽ ir AM; mokytojas ED

36

Laboratorinis darbas „Elektros srovę stiprio matavimas“

 

37

Elektrinė įtampa

 

38

Laboratorinis darbas „Elektrinės įtampos matavimas įvairiose grandinėse dalyse“

 

39

Laidininko elektrinė varža

 

40

Laidininko varžos apskaičiavimas

II vieta

 Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla; mokinys EL; mokytojas ED

41

Reostatai

 

42

Omo dėsnis grandinės daliai

 

43

Skyriaus „Elektros srovę stipris, įtampa, varža“ apibendrinimas

 

44

Nuoseklusis laidininkų jungimas.

 

45

Laboratorinis darbas „Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas“

 

46

Lygiagretusis laidininkų jungimas

 

47

Laboratorinis darbas „Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas“

 

48

Mišrusis laidininkų jungimas

 

49

Skyriaus „Laidininkų jungimo būdai“ apibendrinimas

 

50

Elektros srovės darbas

 

51

Elektros srovę galia

 

52

Laboratorinis darbas„Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas“

 

53

Paprasčiausi elektriniai prietaisai

 

54

Edisono lemputės istorija

 

55

Saugikliai

 

56

Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui  

 

57

Žaibai

 

58

Skyriaus „Elektros srovę darbas ir galia“ apibendrinimas

 

59

Elektros srovę skysčiuose 

 Kauno Maironio universitetinė gimnazija; mokinys ND; mokytojas VS

60

Elektrolizė 

  

61

Elektros srovę dujose

 

62

Plazmos panaudojimas

 

63

Elektros srovę vakuume

 

64

Elektros srovę puslaidininkiuose

 

65

Skyriaus „Elektros srovę įvairiose terpėse“ apibendrinimas

 

66

Elektros srovės magnetinis laukas

 

67

Erstedo bandymas

 

68

Laboratorinis darbas „Elekromagneto surinkimas ir išbandymas“

 

69

Telegrafas

 

70

Telefonas

  

71

Nuolatiniai magnetai

 

72

Žemės magnetinis laukas

III vieta

 Prienų rajono Pakuonio pagrindinė mokykla; mokinys JJ; mokytoja DJ

73

Elektrostatiniai bandymai

 

74

Trinties jėga

 

75

Elektros srovės stipriai įvairiuose metaluose

Nevertinama, nes sukurta ant senos platformos!

 Pilviškių,,Santakos" gimnazija; mokinys GK; mokytojas DK

76

Dangus žemėje

 Kauno „Vyturio“ gimnazija; mokinys TG; mokytojas -

77

Elektros variklio naudingumo koeficientas

Šilutės rajono Vilkyčių pagrindinė mokykla; mokinys EJ; mokytojas SS

78

Automobilių istorija

 Kauno ''Vyturio'' gimnazija; mokiniai GK ir JM; mokytojas VB

79

Kodėl lėktuvai skrenda?

I vieta

 Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokinys JS; mokytoja JB

80

Pasirenkama tema

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in