^Atgal į viršų

Reikalavimai 2020

 

REIKALAVIMAI MOKINIŲ DARBAMS

 

Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso

„Fizikos bandymai aplink mus 2020“

REIKALAVIMAI

  I. Bendrieji reikalavimai 

1. Konkursui siunčiant  BŪTINA:

 • DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

  (siunčiama)


  Eil.

  Nr.

  Klasė - Darbo pavadinimas - Sekcija

   

  Mokykla (el.adresas), Fizikos mokytojo pavardė, vardas (el.adresas), Mokinio pavardė, vardas

   

   

   

   

   

   

   

 • Darbo pavadinime turi atsispindėti klasė, sekcija PVZ. pavadinimas užrašomas:  „12-Elektromagnetai-Video“, „11-Elektros-variklis-Bandymai“.
 • Siunčiant laišką BŪTINA pavadinimą užrašyti kaip laiško TEMĄ. Pvz: Laiško tema–pavadinimas 12-Elektromagnetai-Video.

2. Kiekvienos klasės mokiniai darbų nuorodas siunčia nuostatuose nurodytu adresu.
3. Tos pačios temos gali būti atlikti ne daugiau kaip du darbai (skirtingų mokyklų mokiniai).
4. Vieną darbą gali atlikti ne daugiau kaip du mokiniai.
5. Tas pats darbas negali dalyvauti dviejose sekcijose, pavyzdžiui Bandymų ir Video bandymų sekcijose. Mokiniai privalo pasirinkti vieną sekciją.

 

II. Konkurso darbų sekcijos:


1. BANDYMŲ SEKCIJA - kur mokiniai demonstruoja savo sukurtus bandymus bei modelius. Atsiunčiamas trumpas bandymo aprašymas bei Video ar Foto pristatymas. Geriausi bandymai bus demonstruojami 2017 m. gegužės mėnesį per baigiamąjį konkurso renginį.
2. VIDEO BANDYMŲ SEKCIJA -kur mokiniai pristato namuose atliktų bandymų Video reportažą įvairiose kompiuterinėse programose (Video, Photo Story ir t.t.). Temas mokiniai pasirenka patys ir atsiunčia kartu su registracijos anketa. Vertinimo metu video darbams bus keliami griežtesni reikalavimai – video bandymai turi būti paremti fizikiniu teoriniu paaiškinimu.

 III. Pavyzdiniai darbai 

 VIDEO darbai:  

2017 metų: 

”Šviesos dispersija. Elektromagnetinės bangos. Spektrai“

https://youtu.be/qgK4JQ0iRec

Akivaizdu, bet neįtikėtina. Faktai, kuriuos paaiškinti gali Archimedas“

https://www.youtube.com/watch?v=zhImx489A_4 

"Šviesos lūžio tyrimas"
https://www.youtube.com/watch?v=YKLipNXX-IE&t=2s

2015 metų: 

"Šiluminis plėtimasis" 7 kl.  https://www.youtube.com/watch?v=G_py6PrDSdQ

"Fizika - dalykas rimtas" 8 kl. https://www.youtube.com/watch?v=iyXgaCt19ew 

"Įdomieji mechanikos bandymai" 9 kl. https://www.youtube.com/watch?v=U1xUbsIbGwc&feature=youtu.be 

"Fotografija" 10 kl. https://www.youtube.com/watch?v=u73_IAip1bA&feature=youtu.be 

"Kvantinė fizika" 11 kl. https://www.youtube.com/watch?v=NfbRLv0RhEo 

"Elektros srovė puslaidininkiuose" 12 kl. https://www.youtube.com/watch?v=DwKuiB3n8dA&feature=youtu.be 

2014 metų:

"Muilo burbulo fizika" https://www.youtube.com/watch?v=kTPBxk93TZ8&feature=youtu.be

"Elektra nuo pradžios iki dabar" https://www.youtube.com/watch?v=RpLGBONU82M

"Vidinė kūno energija ir jos kitimas" http://youtu.be/m9rPPypiW9Y

 

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in