^Atgal į viršų

8kl PPT

 

8 klasės

Konkursų darbai

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

PPT

Vaizdo įrašas

1

Mechaninio judėjimo samprata

 

 Fizika - dalykas rimtas 2015 Iv 

https://www.youtube.com/watch?v=G_py6PrDSdQ

 

2

Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas

 Tiesiaeigis ir kreivaeigis 2015 m

Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjima s 2017 m

 8-Tiesiaeigis ir Kreivaeigis judėjimas-PPT  2022

 

 

3

Atskaitos sistema

 

 

4

Kelias.

 

 

5

Greitis

 

 

6

Greičio matavimo prietaisai

 

 

 

7

Transporto priemonių išvystyti greičiai

 Transporto-priemonių-greiciai 2015m

 Transporto priemonių išvystyti greičiai-2016 m

 

 

8

Vidutinis greitis

 Vidutinis greiti s 2017 m

 

9

Kelio ir laiko apskaičiavimas

 Kelio ir laiko apskaiciavimas 2016 m

 

10

Pagreitis

 

 

 

 

11

Grafinis judėjimo vaizdavimas

 

 

Grafinis judėjimo vaizdavimas 2019 m

h ttps://www.youtube.com/watch?v=RsdaEFLq9Sw&feature=youtu.be

12

Kreivaeigis judėjimas

 8-Kreivaeigis judėjimas-PPT 2022

 

13

Judėjimas apskritimu

 

 

14

Skyriaus „Mechaninis judėjimas“ apibendrinimas

 

 

15

Inercijos dėsnis

 

 

 

 

 Inercijos desnis 2015 m

  I nercijos desnis, mase, inertiskumas       2015 m

 Inercijos-desnis-2016 m

 Inercijos dėsnis 2016 m

 

 Inercijos dėsnis 2015 m 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfAFY7AFU9Y

 

Kūnų inertiškumas 2014 m 

http://youtu.be/aOG5GjebwC0 

 

16

Mintinis Galilėjaus eksperimentas

 

 

17

Kūnų masė

  Kūnų masė-2016 m

 

18

Jėga

 

 

 

 Jėgų atstojamoji

https://www.youtube.com/watch?v=kYYT9pb1sdg

19

Kūnų veiklos jėgos, jo masės ir įgyto pagreičio sąryšis

 Kūnų veiklos jėgos, jo masės ir įgyto pagreičio sąryš is 2017Pad

 

 

20

Veiksmo ir atoveikio jėgos

 

 

21

Skyriaus „Kūnų sąveikos dėsniai“ apibendrinimas

 8-Kūnų sąveikos dėsniai-PPT  2022

 Niutono dėsniai 2015 IIIv

https://www.youtube.com/watch?v=JQC7OmaX984&feature=youtu.be

 

 Niutono dėsniai 2016 m 

22

Tamprumo jėga

 Tamprumo jega-2016 II

 

23

Jėgos matavimo prietaisai

 Jėgos matavimo prietaisai 2014 m

 

 

24

Dinamometro gradavimas

 Dinamometro gradavimas 2017Pad

 Robotas - dinamometras 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=HsBI87ZtpBw&feature=youtu.be

25

Gravitacinė kūnų sąveika

 Gravitacinė kūnų sąveika-2016 

 Bandymas Gravitacijos 

 Gravitacijos, traukos ir sunkios jėgos samprata 2015 m 

https://youtu.be/C5JjD-U_-lg

26

Niutono vamzdis

 

 

27

Laisvojo kritimo pagreitis

https://www.youtube.com/watch?v=O4xG73i4YEc&feature=share  2017 m.

 

 

 

28

Kūno svoris

 Kūno svoris 2016 m

 

29

Sunkio jėga

 

 

 

30

Nesvarumas

 Nesvarumas 2015

 

31

Potvyniai ir atoslūgiai

 

 

 

 

32

Trinties jėga

 Trintis-2015

Trinties jėga ir jos rūšys 2017 m

 https://www.youtube.com/watch?v=i3zenXuQ5ck&t=34s  2017 m. nom

https://www.youtube.com/watch?v=YYBYGZD1zR8  2017 m.

33

Trintis buityje ir technikoje

 Trintis buityje ir technikoje 2014m

 Trintis-buityje-ir-technikoje-2016 m

Trintis buityje ir technikoje 2017 m 

Trintis buityje ir technikoje 2017Nom

 Trinties nauda ir žala 2017

8-Trintis-buityje-ir-technikoje-PPT.pptx  2022

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=sjy4PBHkzIs  2017 m.

 

„Trinties jėgų palyginimas“ 2019 m

https://www.youtube.com/watch?v=fH56MAPxo_0

 

 

34

Įcentrinė jėga

 

 

 

35

Jėgų atstojamoji

 Jėgos ir jų poveikis 2017 m

 

 

36

Skyriaus „Jėgų rūšių“ apibendrinimas

 

 Jėgų rūšys 2017 m

Jėgų rūšys -2-2017

 

37

Mechaninis darbas

 

 

38

Galia

 

 

 

39

Mechaninės energijos samprata

 Mechaninių energijos samprata 2015 m

Mechaninės energijos samprata 2017 m

 

40

Potencinė energija

 

 

 

41

Kinetinė energija

 

 

 

 

42

Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose

 Energijos-tvermes-desnis 2015 m

Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose 2017Pad

Kiek kalorijų suvalgo šuolis? 2015 m

https://www.youtube.com/watch?v=PJtaJEJzSdA&feature=youtu.be#

 

43

Vandens energijos panaudojimas

 

 

 

44

Ekologinės hidroenergetikos problemos

 

 

 

45

Vėjo energijos panaudojimas

 

 

46

Skyriaus „Mechaninis darbas, galia. Mechaninė energija“ apibendrinimas

 Mechaninis-darbas-galia 2015 m

Skyriaus „Mechaninis darbas, galia. Mechaninė energija“ apibendrinimas 2017Pad

 

 Palipkime laiptais 2015

https://www.youtube.com/watch?v=SobPp6QPwks

47

Periodiniai procesai

 Periodiniai procesai.2016

Periodiniai procesai 2017 m

 

 

48

Laisvasis ir priverstinis svyravimas

 Laisvasis ir priverstinis svyravimas 2017 m

 Rezonansas 2015 m

http://youtu.be/lCR8FHGtlak

 

Rezonansas 2016 m

https://youtu.be/FmIuFKdZ-HQ 

49

Žemės drebėjimai

 

 

50

Svyravimai žmogaus organizme

 Svyravimai-žmogaus-organizme. 2015 m

 

 

51

Mechaninės bangos

 Mechaniniai-svyravimai-2015

 Mechaninės bangos 2014 m

http://www.youtube.com/watch?v=uiXsLuc8A1g

 

52

Bangų rūšys

 

 

 

53

Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas

 Skyriaus „Mechaniniai svyravimai apibendrinimas.2014 m

 Mechaniniai svyravimai ir bangos 2015 m

 

 

54

Garso prigimtis

 Garso apibūdinimas 2014 m

 Akustika.2016

Akustinės bangos. Akustinio ruporo veikimo principas-2017  Nom

 

 Garsiakalbio modelis 2016 Iv

https://youtu.be/MIcyQ0InAOQ

 

 

55

Garso greitis

 https://www.youtube.com/watch?v=y_dM1IaeX1A&feature=youtu.be  2017 m. nom

 

 Garso greitis. Aidas. 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=zAqfYc3IL9g&feature=youtu.be

 

56

Garso sklidimo ypatybės

 Garsas 2015 III

Garsas ir jo sklidimo ypatybės 2017 m

 

 Triukšmas mokykloje 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=tCpob-dSq_A&t=29s

 

Triukšmas 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8xr1Plnm4U

 

 

57

Šiuolaikinių viršgarsinių lėktuvų greitis

 

 

58

Garso rūšys

 

 Garso-aplinkos-mokykloje-tyrimas 2015 m

 Garsų pasaulyje 2015

https://www.youtube.com/watch?v=YaGy-SkTb5w

59

Garso apibūdinimas

 Garso_izoliacija 2015

 Garsai aplink mus 2016

https://youtu.be/rDG4xgZKBP8

60

Skyriaus „Garsas“ apibendrinimas

 http://prezi.com/kcpreqs5alnx/skyriaus-garsas-apibendrinimas 2014

 Skyriaus-garsas-apibendrinimas-2016

 Skyriaus Garsas apibendrinimas.2016

8-Skyriaus-Garsas-apibendrinimas-PPT.pptx 2022

video-8-skyriaus-garsas-apibendrinimas-PPT.mp4  2022

 

 Garsas 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=zgvjuDV6bzU&feature=youtu.be

61

Jėgos momentas

 Jėgos-momentas-2017Pad

 

62

Masės centras

 Masės centras 2014

 Masės centro beieškant 2015

https://www.youtube.com/watch?v=OVasxDxC8ls

63

Pusiausvyros rūšys

 Pusiausvyros rūšys 2015 I

Pusiausvyros rūšys-2015

Pusiausvyros stabilumas 2016 III

 https://www.youtube.com/watch?v=n5IuceVdWgU&t=9s 2017 Nom

64

Skyriaus „Kūnų pusiausvyra“ apibendrinimas

 

 

 

65

Paprastieji mechanizmai

 Paprastieji mechanizmai-2015

Paprastieji mechanizmai 2015 IIv

https://www.youtube.com/watch?v=RUEUThhetRo

 

Paprastieji mechanizmai 2015

https://www.youtube.com/watch?v=0OfswvMbziE

66

Svertai

 Svertas.2015

 

67

Skridiniai

  8 - Skridiniai - ppt.pptx  2022

 

68

Nuožulnioji plokštuma https://www.youtube.com/watch?v=F_qG2mv8PPQ&feature=youtu.be 2017 pad

69

Auksinė mechanikos taisyklė

 Auksinė-mechanikos-taisyklė-2015

 Auksine-mechanikos-taisyklė-2015

 

70

Naudingumo koeficientas

 

 

71

Nuožulniosios plokštumos  naudingumo koeficiento apskaičiavimas

 Nuozulniosios-plokstumos-naudingumo koeficiento-apskaiciavimas 2016 II

Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento priklausomybės nuo pasvirimo kampo tyrimas-8-PPT.pptx  2022

 

72

Skyriaus „Paprastieji mechanizmai“ apibendrinimas

 Skyriaus „Paprastieji mechanizmai“ apibendrinimas 2014

Skyriaus „Paprastieji mechanizmai“ apibendrinimas 2017Pad

 

 

73

Kietųjų kūnų slėgis

 Kietųjų_kunų_slėgis_2016  I

 

 

74

Skysčių ir dujų slėgis

 

Slėgis 2014 II

https://www.youtube.com/watch?v=MnLnNfMIhBg

 

Slėgis 2013 Iv.

http://youtu.be/UUhBPGlUItQ

 

75

Skysčių stulpelio slėgis

 Skyscio-stulpelio-slegis 2015

 Įdomieji fizikos bandymai

https://www.youtube.com/watch?v=G7gG0gIsrwg&feature=youtu.be

76

Susisiekiantieji indai

 Susisiekiantieji- indai-2015

Susisiekiantys indai2017 

 

77

Hidrostatas. Batisfera. Batiskafas

 

 

78

Vandentiekis. Šliuzai

 

 

79

Manometrai

 

Manometrų rūšys, veikimo principas ir panaudojimas 2016 IIIv 

http://youtu.be/-a9fRJJiCoA 

80

Hidraulinis presas

 

 

Hidraulinis presas 2015

https://www.youtube.com/watch?v=p25Efp9eGTc&feature=youtu.be

81

Skyriaus „Slėgis“ apibendrinimas

 

 Bandymai, parodantys skysčių ir dujų dėsningumus 2014 IIv

http://youtu.be/VwqJ32u0oJ4

 

83

Atmosferos slėgis

 Archimedas ir jo veikla2017

 Atmosferos slėgis 2014 

http://youtu.be/gSkMWtJo4ZQ

 

Įdomieji fizikos eksperimentai: slėgių skirtumo išdaigos 2015 IIv

https://www.youtube.com/watch?v=rvlNp6fqI6k&feature=youtu.be

 

 Atmosferos slėgis 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=eoGdU_FadyQ&feature=youtu.be 

Atmosferos slėgio taikymas 2018

 https://www.youtube.com/watch?v=eIOYm77qLbc

Atmosferos slėgis 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIGv9Tk-9Po

 

84

Oto fon Gerikės bandymas

 

Gėrikės bandymo pakartojimas 2015

http://youtu.be/wTSza26cT78

85

Barometras

 Barometrai-2016

 Barometras namuose 2018

https://www.youtube.com/watch?v=YBMzoEYGEqM

86

Praktinis atmosferos slėgio taikymas

 8-Atmosferos-slėgis.-Barometrai-PPT.zip  2022

 https://youtu.be/F9-Ihh6d49U 2017 Nom

 

87

Skyriaus „Atmosfera“ apibendrinimas

 

 

88

Archimedo jėga

 Archimedo jėga 2015

 Archimedo jėga 2016

Nuo ko priklauso Archimedo jėga? 2014

http://youtu.be/W0wm_eq43rk

 

Jėga veikianti skysčiuose ir dujose 2015

https://youtu.be/OYkQn3yTgyE 

Helio balionas 2018

https://www.youtube.com/watch?v=QCjHr-toFr0&feature=youtu.be

89

Archimedo dėsnis 

Archimedo dėsnis 2015

http://youtu.be/qa9RLJrGcgw 

https://www.youtube.com/watch?v=zhImx489A_4 2017 Nom

90

Archimedas ir jo veikla

 

 

91

Skystyje panirusį kūną veikiančios Archimedo jėgos apskaičiavimas

 

 

92

Kūnų plūduriavimas

 Kūnų-plūduriavimo 2015

Kūnų plūduriavimas 2017

 

 

93

Vandens transportas

 Vandens- transportas-2015

Vandens transportas2017Nom

 

94

Oreivystė

 Oreivystė 2014

 Oreivystė-2015

Oreivystė 2017Nom

 

95

Oreivystės istorija

 

 Oreivystes-istorija-2015

Oreivystės istorija-2017 

 

96

Skyriaus „Kūnai skysčiuose (dujose)“ apibendrinimas

 Skyrius Kunai skysciuose (dujose) 2015

 

97

Energija - visatos variklis

 Energija-visatos-variklis-2016

 

98

 Niutonjo dėsniai aplink mus

 Niutono-desniai-aplink-mus-2015

 

 

99

Fontanai

 

 

 Fontanai.2016

 

100

Kaip tirti judėjimą?

 Kaip tirti judėjimą  2016  
 1Filmukas.mp4
 2Filmukas.mp4

 

101

Triukšmas

 8-Triukšmo Tyrimas Mokykloje-PPT  2022

 

 

102

Klimatas

 

 

103

 Medžiagos tankis ir tirpalo koncentracija

 Medziagos-Tankis-Ir-Tirpalo-Koncentracija-2015 III

 

104

Žiemos olimpinių žaidynių fizika

 

 Žiemos Olimpinių Žaidynių Fizika-2015

 

 

105

 Niutonas - Didysis mokslininkas

 

 Niutonas – Didysis mokslininkas. 2015

 

106

 Fizikiniai eksperimentai ir orų prognozės

 

 

 Fizikiniai eksperimentai ir orų prognozės 2013 III

Darbas

 

107

 Gauso elektromagnetinė patranka

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=-iMAHU1aZgI&feature=youtu.be

108

Elektros energijos taupymas 

 

 

 

 Elektros energijos taupymas 2014

https://www.youtube.com/watch?v=jEjrpASXtbk&feature=youtu.be

109

Aptakumas

 

 

Aptakumas 2014

http://www.youtube.com/watch?v=NtYjTIdnJ2w-

100

Trinties jėga 

 

 

Trinties jėga 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=XRnlAq5pDcE

101

 Fizikinės velykinio kiaušinio paslaptys 

 

 

 Fizikinės velykinio kiaušinio paslaptys 2016 IIIv

https://goo.gl/UkemGA

102

 Oobleck mišinio savybės 

 

 

Oobleck mišinio savybės   2016 IIv

103

Maži bandymai sukuria didžią fiziką

 

 

 Maži bandymai sukuria didžią fiziką 2016 IIv

https://youtu.be/_0xBoiFsUZ8 

104

 Fizikos matavimo prietaisai, kuriuos galiu pasigaminti pats

 

 

Fizikos matavimo prietaisai, kuriuos galiu pasigaminti pats 2016 IIIv

https://www.youtube.com/watch?v=E1241jfcgXY&feature=youtu.be

 

105

 Fizika pusryčiams

 

 Fizika pusryčiams2017Pad

 

106

 Skridinio konstrukcija ir veikimas

 

 

 https://www.emaze.com/@AQRFCTCC/skridinio-konstrukcija-ir-veikimas  2017Pad

 

107

 Sąveikos ir judėjimo energijos

 

 https://www.emaze.com/@ATWWRTLI/sveikos-ir-judjimo-energijos 2017

 

108

 Gaiviųjų gėrimų sotintuvas anglies dioksidu

 

 https://youtu.be/KtJi5kiEfJM  2017 Nom

109

 Ar kietieji kūnai tikrai plečiasi?

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ni03bkjKnyY  2017 m. nom

 

110

 Eksperimentas sau ir draugams su riedančiu aukštyn ratu

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6FUBAui7Xg 2017 m

 

111

 Trebušetas

 

 

112

Holograma

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu1N66kS9jk&feature=youtu.be

 

113

Įdomieji fizikos bandymai

 

Bandymai 2018 m

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCjHr-toFr0&feature=youtu.be

 

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in