^Atgal į viršų

10 kl.

10 klasės

Konkursų darbai

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

PPT

Video

1

Elektromagnetinė indukcija

Elektromagnetinė indukcija2016

Testas

 

2

Elektromagnetinės indukcijos dėsnis

   

3

Judantis laidininkas magnetiniame lauke

   

4

Saviindukcija

   

5

Kintamoji elektros srovė

   

6

Elektros generatoriai

 

 Elektros Generatoriai 2016

https://www.youtube.com/watch?v=jg8mdsprOPw

7

Elektros energijos transformavimas

 

Bandymų sekcija

http://www.youtube.com/watch?v=jZx-ge1N4co

8

Elektros energijos perdavimas

 

 

9

Atsinaujinantys energijos šaltiniai

 Atsinaujinantys energijos šaltiniai 2015

https://prezi.com/dm2lihmtg_so/atsinaujinantys-energijos-saltiniai/

 

10

Hidroelektrinės

 Hidroelektrine, 2015

 

11

Skyriaus „Elektromagnetinė indukcija.Kintamoji srovė“ apibendrinimas

 

Gauso elektromagnetinė patranka 8 kl darbas

http://www.youtube.com/watch?v=-iMAHU1aZgI&feature=youtu.be

12 

Elektromagnetinių virpesių samprata

   

13

Kondensatoriai

 Kondensatoriai-2015  

14

Elektromagnetinių virpesių kontūras

   

15

Diodas. Triodas

   

Duomenų perdavimas ir apdorojimas mikroprocesoriumi

https://youtu.be/Z7A3a2Vq99E

16

Neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių gavimas

   

17

Elektromagnetinių bangų spinduliavimas

   

https://youtu.be/ty6eLvQGP64

18

Telefono istorija

 

 

19

Televizija

 Televizija.Radiolokacija2015  

20

Radiolokacija

 

 

 

21

Skyriaus ,,Elektromagnetiniai virpesiai                                              ir bangos“ apibendrinimas

   

22

Šviesos sklidimas

 Šviesos sklidimas

Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis

http://www.youtube.com/watch?v=B8hYTJPo428&feature=youtu.be

Aukščio nustatymas pagal šešėlį 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQehwRG2Taw&feature=youtu.be

 

 

23

Fotometrija

   

24

Šviesos atspindys

 Šviesos atspindys.2015

Šviesos reiškiniai 2015 II v.

https://www.youtube.com/watch?v=9NnxCwLuEsE

Optika akivaizdžiai 2015

https://www.youtube.com/watch?v=fUrOFLnsojg

25

Šviesos lūžimas Šviesos-lūžimas-2015 I v.

 Šviesos-lūžimas-2016

 

Šviesos lūžis 2013 II v.

http://youtu.be/XNYj38abCB8

Šviesos lūžis 2015 III v.

http://youtu.be/_JbVyy_q93w

Šviesos lūžis 2016

https://www.youtube.com/watch?v=KIJEszTqQmg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YKLipNXX-IE&t=2s2017 Nom

Šviesos lūžio bandymai 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=zLwmyN7tj5o&feature=youtu.be

 

 

 

26

Visiškasis atspindys

    Sidabrinis kiaušinis - visiškasis atspindys 2016 IIIv

https://www.youtube.com/watch?v=5XGGqMau7sY

27

Laboratorinis darbas ,,Šviesos lūžimo tyrimas“

   

Šviesos savybės

https://www.youtube.com/watch?v=CCNXOzggy4Q

28

Skyriaus ,,Šviesos sklidimas, atspindys                                               ir lūžimas“   apibendrinimas.

  Skyriaus ,,Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžimas“ apibendrinimas-2015 III v.

 

 

 

Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis 2013

http://www.youtube.com/watch?v=B8hYTJPo428&feature=youtu.be

 Optikos fizikos dėsnių tyrimas 2014 III v.

https://www.youtube.com/watch?v=zAQQcSf5_cE

Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6H-tl1i3Ek&feature=youtu.be

 

 

29

 Lęšiai

  Lęšių gamyba-2016 I v.

 

Lęšiai 2013 III v.

http://youtu.be/DFR-skOjlog

30

Lęšiais gaunamų atvaizdų braižymas

 

Spindulių sklidimas lęšiuose 2015

https://www.youtube.com/watch?v=n8vAXShkfus&feature=youtu.be

Lęšiais gaunamų atvaizdų tyrimas 2018

https://www.youtube.com/watch?v=8A6ZTXzo3Vw&feature=youtu.be

 

31

Plonojo lęšio formulė

   

32

Laboratorinis darbas ,,Glaudžiamojo lęšio židinio                             nuotolio ir laužiamosios gebos nustatymas“

Labaratorinis-darbas2015 I v.

 

33

Akies optinės savybės

 Akies optinės savybės.2015

 Optinės iliuzijos ir apgaulės 2015:

 https://prezi.com/wxt9gluwkrh9/copy-of-fizika-iliuzija/

 TESTAS_optines.ppt

 Optinės iliuzijos-2016

 Akies optinės savybės-2016

Akis 2017

 

34

Optiniai prietaisai

 Optiniai prietaisai 2017

Optiniai prietaisai 2017 pad

 

Fotografijos raida

https://youtu.be/0_fozPxBz4g 2017 Pad

35

Laboratorinis darbas ,,Glaudžiamaisiais                                       lęšiais gautų atvaizdų stebėjimas“

   

36

Skyriaus ,,Lęšiai ir optiniai prietaisai“                                 apibendrinimas

Skyriaus „Lęšiai ir optiniai prietaisai.2015 II v.

 

 

37

Šviesos dispersija

 Šviesos dispersija-2015   

38

Vaivorykštė

 

 

39

Spalvų maišymas

 

 

Kodėl šlapia medžiaga tamsėja?

https://www.youtube.com/watch?v=ptihH9NoifQ&feature=youtu.be

40

Elektromagnetinių bangų skalė

 Mikrobangos buityje-2015

Infraraudonosios spinduliuotės tyrimas 

https://youtu.be/ss96oH4P7oQ

41

Spektrai

 

 Šviesos spektrai 2016 II v.

https://youtu.be/j8zozm3YPGs

 

https://youtu.be/qgK4JQ0iRec2017Nom

42

Šviesos interferencija

 

 Muilo Burbulo fizika 2014 IIv. 9 kl. darbas
https://www.youtube.com/watch?v=kTPBxk93TZ8&feature=youtu.be

 Šviesos interferencija 2015 III v.

https://youtu.be/7QhhtfzZMkY

43

Interferencija plonose plėvelėse

   

44

O. Frenelio interferncijos bandymai

   

45

Šviesos difrakcija

 Šviesos difrakcija 2015

https://prezi.com/wn0_pezk4bt1/sviesos-difrakcija/

 Šviesos difrakcija2016

 

46

Skyriaus ,,Šviesos banginės savybės“                              apibendrinimas

 Svesos banginės savybes2015

  Skyriaus šviesos banginės savybes apibendrinimas 2015 

 

47

Fotoefektas

Fotoefektas-2015 II v.

 Fotoelemento veikimas

http://www.youtube.com/watch?v=GHeGaBThdLM

Saulės energijos matavimas 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=0NqMsNJ3H7s&feature=youtu.be

 

48

A. Einšteinas ir fotoefekto teorija

   

49

Bendroji atomo sandaros samprata

 

 Atomo energija

http://www.youtube.com/watch?v=ylcbycn3gX0&context=C465e7ccADvjVQa1PpcFMeBV7YGwGVu

LyvMnbuRl2RS8sAEZgVaHs=

50

Lietuvos mokslininkų indėlis atomo               teorijos srityje

 

 

 

51

Radioaktyvumas

 Radioaktyvumas.2015 III v.

 Argi radioaktyvumas = radiacijai.2015

 Radioaktyvumas2015 II v.

 Radioaktyvumas 2016 III v.

Radioaktyvumas.pptx

52

Radioaktyvumas ir branduolių virsmai

   

53

Elementariųjų dalelių registravimo metodai

   

54

Radiacijos žala mūsų organizmui

 

 

 

55

Branduolinė energija

 Radioaktyvumas-ir-br.-energija-2016 III v.

 

 

56

Branduolinis reaktorius

   

57

Ignalinos atominė jėgainė

 

 

58

Bekerelio bandymai

   

59

Marijos ir Pjero Kiuri darbai

 

 

60

Skyriaus ,,Atomo sandara“ apibendrinimas

   

61

Astronomijos istorija

 Astronomijos istorija.2015  

62

Astronomijos samprata

 

 Astronomijos-samprata 2016

 

63

Saulės sistema

 Saulės sistema“-2015

 Saulės sistema-P2016

 

64

Saulė

 Saule-2016

 

65

Merkurijus

 Merkurijus 2016

 

 

66

Venera

 Venera-2015

 Venera-2016

 

67

Žemė

 Žemė-2016

 

68

Mėnulis

 

 Mėnulio stebėjimas refraktoriniu teleskopu

 

https://youtu.be/TqzT4t0pwKQ

 

69

Marsas

 Marsas.2015

 Marsas-PPT-61

 

70

Jupiteris

 Jupiteris 2016

 

71

Saturnas

 Saturnas.2015

 Saturnas..2015

 Saturnas-2016

 

Saturnas 2016

https://youtu.be/CPYnOXkoPaI

72

Uranas

 Uranas-2016

 

73

Neptūnas

 

 

74

Plutonas ir kitos mažosios planetos

 

 Plutonas- 2016

 

75

Mažieji Saulės sistemos kūnai

 Darbas2013

 Mažieji Saulės sistemos kūnai2015

 Mazieji Saules sistemos kunai.2016

 

76

Žemės grupės planetos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ci3pftxmBb8 2017

77

Kometos 

78

Meteoroidai, meteorai, meteoritai

 Meteoroidai, meteorai, meteoritai  2015

 

 

79

Regimasis dangaus kūnų judėjimas

 

 

80

Saulės ir Mėnulio užtemimai

 

 

81

Žvaigždės

 

 Neutroninės žvaigždės 2018

https://www.youtube.com/watch?v=o8mbFlyojNU&t=22s

82

Paukščių Takas ir kitos galaktikos

 Darbas2013  http://youtu.be/76EK28Hrcys

Paukščių Takas ir kitos galaktikos-2015

Paukščių Takas ir kitos galaktikos 2017

Paukščių Takas ir kitos galaktikos 2017 Nom

 

83

 Teleskopai

 Teleskopas. 2015

 

84

Diena fiziko akimis

 Diena fiziko akimis 2015 I v. 

 

85

Metalų suvirinimas

 Metalo virinimas-2016

 

86

Torio-branduolinis-reaktorius

 Torio branduolinis reaktorius-2016 II v.

 

87

Spalvos ir garsai

 Spalvos ir garsai-2016

 

88

Margutis fiziko akimis

 Margutis fiziko akimis-2016 III v.

 

89

 Fizika Fotografija

 Fizika+fotografija-2016

 

90

Europos branduoliniai moksliniai- tyrimai  CERN‘e

 Europos branduoliniai moksliniai- tyrimai  CERN‘e-2016

 

91

"Ooblech"mišinio reakcija į garso sukeliamą virpėjimą

 

"Ooblech"mišinio reakcija į garso sukeliamą virpėjimą 2013 I v.
http://youtu.be/RB5YfPAahSQ

92

Elektrinis laidumas

 

 

Elektrinis laidumas 2013

http://www.youtube.com/watch?v=1qUzqWLX_B8&feature=youtu.be

93

Garso vizualizacija

 

 

94

Šaudyklės konstravimas ir įvairių kulkų lėkio nuotolio nustatymas

  Kulkos lėkio nuotolio nustatymas-2016 I v.

 

95

Difuzijos ir konvekcijos menas

 

 

Difuzijos ir konvekcijos menas 2013

http://youtu.be/ES6GVWbvbro

96

Lemputės gamyba

 

 

 

 

Lemputės gamyba 2013

http://youtu.be/NlhkOb7WSMU

97

Fotografija

 

 

Fotografija 2015 I v.

http://youtu.be/u73_IAip1bA

98

"Ooblech"mišinio reakcija į garso sukeliamą virpėjimą

 

http://youtu.be/RB5YfPAahSQ

I vieta 2013

99

Elektra vaisiuose

 

 Elektra vaisiuose 2015

http://youtu.be/6Zko8mvKw8M

100

Kūnų įelektrinimas ir sąveika

 

http://www.youtube.com/watch?v=SXmEFp_JXF0&feature=youtu.be

I vieta 2013

101

Elektrinis laidumas

 

Elektrinis laidumas

http://www.youtube.com/watch?v=1qUzqWLX_B8&feature=youtu.be

102

Ferum life

 

Ferum life

http://www.youtube.com/watch?v=jZuAZwlFy6I

103

Garso vizualizacija

 

 

Garso vizualizacija 2013 III v.

http://www.youtube.com/watch?v=L4Z-vI84zUc

104

Difuzijos ir konvekcijos menas

 

Difuzijos ir konvekcijos menas

http://youtu.be/ES6GVWbvbro

105

Lemputės gamyba

 

Lemputės gamyba

http://youtu.be/NlhkOb7WSMU

106

Ugnies tornadas


 

 

 Ugnies tornadas 2015

https://www.youtube.com/watch?v=eU5If0SCGPg

107

 Planeta X

 PLANETA X-2016

 

108

 Teslos transformatorius

 

 Teslos transformatorius 2016 I v.

https://www.youtube.com/watch?v=dkb5b7fhoiI

109

 Hidraulika ir jos panaudojimas technikoje

 

 

 Hidraulika ir jos panaudojimas technikoje 2016 I v.

https://youtu.be/46zhKbEJkHc 

10

 Bandymų mašina     (Ko mokomės 10 klasėje)

 

Bandymų mašina 2016

https://youtu.be/bqqdZqC32MY

111

 Belaidis-elektros-energijos-perdavimas

 

 

 Belaidis-elektros-energijos-perdavimas 2016

https://www.youtube.com/watch?v=UY0vg01A3hk&feature=youtu.be

112

 Fizika mūsų aplinkoje (energijos tvermės dėsnis)

 

 

 Fizika mūsų aplinkoje (energijos tvermės dėsnis) 2016

https://www.youtube.com/watch?v=TNvZWeJk6M0

113

 Garsiakalbio gamyba

 

 

 Garsiakalbio gamyba 2016 II v.

https://www.youtube.com/watch?v=fBoCdHvJrIA&nohtml5=False

114

 Mikrobangų poveikis

 Mikrobangų poveikis 2017  
115

 Fizika kavos puodelyje

 

Fizika kavos puodelyje 2017Nom

 

116

 Mikroskopiniai tyrimai

 Mikroskopiniai tyrimai 2017Pad

 

117

 Mobiliujų telefonų spinduliuotės poveikis žmogui

 

 Mobiliųjų telefonų spinduliuotės poveikis žmogui.2017

 

118 

Trebušetas

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Sai-KbTCcVo&feature=youtu.be

2017 Nom

119 

EM SmartHouse

   

https://youtu.be/nRPdAqQzMC0 2017 Nom

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in