^Atgal į viršų

12 kl.

12 klasės

Konkursų darbai

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

PPT

Vaizdo įrašas

1

Nuolatinė srovė elektros ir jos stipris

 

 

2

Elektrinė varža

 

 

3

Laboratorinis darbas ,,Laidininko savitosios varžos nustatymas''

 

 

4

Omo dėsnis grandinės daliai

 

 

5

Elektros srovę metaluose. Superlaidumas

 

 

6

Laidininkų jungimo būdai

 

 

7

Srovės stiprio ir įtampos matavimas

 

 

8

Nuolatinės srovės šaltiniai. Elektrovara

 

 

9

Omo dėsnis uždarajai grandinei.

 

 

10

Elektros srovės darbas ir galia

 

 

11

Laboratorinis darbas ,,Srovės šaltinio elektrovaros ir vidinės varžos matavimas“

 

 

12

Buityje ir technikoje naudojami srovės šaltiniai

 

 

13

Skyriaus „Nuolatinė elektros srovę“ apibendrinimas

 

 

14

Srovės magnetinis laukas

 

 

15

Magnetinių reiškinių kilmė

 

 

16

Srovių sąveika

 

 

17

Magnetinių medžiagų savybės. Nuolatiniai magnetai

 

 

18

Ampero jėga

 

 

19

Nuolatinė srovės elektros varikliai. Elektros matavimo prietaisai

 

 

20

Lorenco jėga

 

 

21

Dangaus kūnų magnetiniai laukai.

 

 

22

Laukų poveikis gyviesiems organizmams

 

 

23

Skyriaus ,,Magnetinis laukas“ apibendrinimas

 

 

24

Elektroninis metalų laidumas

 

 

25

Elektros srovę puslaidininkiuose.

 

Bandymų sekcija

http://www.youtube.com/watch?v=za_r7bdtpvs

 

Elektros srovę puslaidininkiuose 2015 I v. 

 

http://youtu.be/DwKuiB3n8dA

 

26

Puslaidininkinė sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai

 

 

27

Laboratorinis darbas „Puslaidininkinio diodo voltamperinės charakteristikos gavimas“

 

 

28

Elektros srovę vakuume

 Diodas. Triodas

 

29

Elektros srovę skysčiuose

 

 Galvanostegija 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=8c5lLRmpRH0&feature=youtu.be

30

Elektros srovę dujose

 Elektros-išlydis-2016

Elekros srovę dujose-2017

Rubenso vamzdis

https://youtu.be/_BLDDeOVh98

 

31

Elektros išlydis gamtoje ir technikoje

 

Bandymų sekcija

http://www.youtube.com/watch?v=jZx-ge1N4co

32

Skyriaus ,, Elektros srovės įvairiose terpėse“ apibendrinimas

Srove ivairiose terpese2015 II v.

 

33

Elektromagnetinė indukcija. Lenco taisyklė

 Elektromagnetinė indukcija. Lenco taisyklė 2016 m

 Elektromagnetinė indukcija. Lenco taisyklė  2022 m

 Elektromagnetinė indukcija 2014 I v.

https://www.youtube.com/watch?v=T7XxiUbRynM&feature=youtu.be

 

34

Sukurinis elektrinis laukas

 

 

35

Saviindukcija. Magnetinio lauko energija

 

 

36

Transformatorius

Transformatorius.2015

 

37

Elektromagnetinė indukcija technikoje ir buityje

 

 

38

Skyriaus ,, Elektromagnetinė indukcija“ apibendrinimas

 

 Elektros energijos gavimas ir perdavimas 2013 m

http://www.youtube.com/watch?v=z8frpePv3mU

39

Elektromagnetiniai virpesiai. Virpesių kontūras

 

 

40

Ritė ir kondensatorius kintamosios srovės grandinėje.

 

 

41

Kintamosios srovės pagrindiniai parametrai

 

 

42

Rezonansas kintamosios srovės grandinėje

 

 

43

Laboratorinis darbas „Rezonanso elektrinėje grandinėje“

 

 

44

Kintamosios srovės generatorius

 

 

45

Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Lietuvos ELEKTRIFIKACIJA 2015 m

 

46

Elektros energetikos raida Lietuvoje

 

 

47

Skyriaus ,, Elektromagnetiniai virpesiai“ apibendrinimas

 

 

48

Elektromagnetinių bangų skalė

 Elektromagnetinių bangų skalė  2017 m

 

49

Radijo ryšio principas

 

 

50

Radijo bangos

 

 

51

Radijo bangų ir mikrobangų taikymas ryšio priemonėse 

52

Skaitmeninė ryšio sistema

 

 

53

Radiolokacija. Radioastronomija

 

 

54

Televizija

 

 

55

Skyriaus ,, Elektromagnetinės bangos“ apibendrinimas

 

 

56

Elektromagnetinė šviesos prigimtis

 

 

57

Šviesos greičio nustatymas. Tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnis. Šešėlio susidarymas

 

 

58

Fotometrija

 

 

59

Šviesos atspindys

 

 

 

60

Šviesos lūžimas

 Šviesos-luzimas 2015 m

 Lazerio šviesos lūžio tyrimas   2022

61

Laboratorinis darbas „Stiklo lūžio rodiklio nustatymas“

 

 Skysčių lūžio rodiklių nustatymas 2015 IIIv.

http://youtu.be/usjYBHXUCKM

https://www.youtube.com/watch?v=usjYBHXUCKM&feature=youtu.be

http://youtu.be/luG_97nW0PE

www.youtube.com/watch?v=luG_97nW0PE&feature=youtu.be

 

62

Visiškasis atspindys

 

 

63

Lęšiai

 

 

64

Spindulių eiga lęšiuose

 

 

65

Laboratorinis darbas „Atvaizdų gavimas lęšiu. Lęšio židinio nuotolio ir laužiamosios gebos nustatymas"

 

 

66

Akis – optinė sistema

 Akis-optine-sistema 2015 m

 Akis – optinė sistema  2022 m

 

67

Optiniai prietaisai

 

 Objektyvų istorija 2018

https://www.youtube.com/watch?v=WBMuwbvdpBY

68

Optiniai prietaisai astronomijoje

 

 

69

Skyriaus ,,Geometrinė optika“ apibendrinimas

 

 

70

Šviesos prigimtis

 

 

71

Šviesos greitis. Šviesos bangos ilgis

 

 

72

Šviesos dispersija. Kūnų spalvos

 Šviesos dispersija. Kūnų spalvos

 

73

Vaivorykštė

Vaivorykštė   2017 m 

Vaivorykštė  2022 m

 

74

Šviesos interferencija

 

 Muilo Burbulo fizika 2014 IIv.

https://www.youtube.com/watch?v=kTPBxk93TZ8&feature=youtu.be

 

75

Šviesos interferencija plonose plėvelėse

 

 

76

Šviesos difrakcija

 Šviesos dispersija. Kūnų spalvos  2017 m

Šviesos difrakcija  2022

 

77

Frenelio ir Fraunhoferio difrakcija

 

 

78

Šviesos poliarizacija

 

 Šviesos poliarizacija 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=TwL-woOMoxg&feature=youtu.be

79

Eksperimentinė banginė optika

 

 

80

Skyriaus ,,Banginė optika“ apibendrinimas

 

 

81

Šiluminė spinduliuotė

 

 

82

Spektrai

 

 

83

Spektrinės analizės pagrindai ir jos taikymas

 

 

84

Planko kvantinė hipotezė

 

 

85

Fotoefektas

 Fotoefektas- 2017  Nom

 

86

Fotoefekto taikymas

 

 

87

Šviesos slėgis

 

 

88

Bangos – dalelės dvejopumas

 

 

89

Skyriaus ,,Kvantinė optika“ apibendrinimas

 

 

90

Planetinis atomo modelis

 

 

91

Vandenilio atomo modelis

 

 

92

Lazeriai

 Lazeriai-2015

Lazeriai-2017

 

93

Elementariosios dalelės

 

 

94

Elementariųjų dalelių registravimo metodai

 

 

95

Radioaktyvumas

 RADI OAKTYVUMA 2015 m

 Radioaktyvumas ir jonizuojančios spinduliuotės 2016 I v.

https://www.youtube.com/watch?v=6zXt7dnMMSQ

 

96

Radioaktyvieji virsmai

 

 

97

Atomo branduolys

 

 

98

Atomo branduolio ryšio energija

 

 

99

Branduolinės reakcijos

 

 

100

Grandininė branduolinė reakcija

 

 

101

Branduolinis reaktorius

 

 

102

Termobranduolinės reakcijos

 

 

1023

Biologinis jonizuojančios spinduliuotės poveikis

 Biologinis jonizuojančios spinduliuotės poveikis  2022 m

 

104

Branduolinė energetika. Branduolinė tarša

 

 

105

Radioaktyviųjų izotopų gavimas ir taikymas

 

 

106

Elementariosios dalelės ir jų tyrimas.Subatominės dalelės

  Elementariosios-dalelės-2015

 

107

Skyriaus ,,Atomo ir branduolio fizika“ apibendrinimas

 

 

108

Astronomijos istorija

 

 

109

Astronomijos samprata

 

 

110

Saulės sistema

Saules_sistema 2015

Saulės sistema-2015

Saulės sistema  2017 m

 

111

Saulė

 

 

112

Merkurijus

 

 

113

Venera

 

 

114

Žemė

 

 

115

Mėnulis

 

 

116

Marsas

Ar Marsas pajėgus palaikyti gyvybę? 2014 II v.

https://www.youtube.com/watch?v=CPYtMmW1DH0

Marsas 2015 m

 

117

Jupiteris

 

 

118

Saturnai

 

 

119

Uranas

 

 

120

Neptūnas

 

 

121

Plutonas ir kitos mažosios planetos

 

 

122

Mažosios Saulės sistemos kūnai

 

 

123

Asteroidai

 Kometos-2015

 

124

Kometos

 

 

125

Meteoroidai, meteorai, meteoritai

 

 

126

Regimasis dangaus kūnų judėjimas

 

 

127

Mėnulio ir Saulės užtemimai

 Mėnulio ir Saulės užtemimai-2015

 

128

Žvaigždės

 

 

129

Paukščių Takas ir kitos galaktikos.

 

 Paukščių Takas ir kitos galaktikos  2017 m

 

 

130

Agregatinių būsenų pastatas

 

 

 

 https://youtu.be/44QXZ4de_Xs  2017 nom

131

Supernovos

 

 

 

132

Lietuvos elektrifikavimo kelias

 

 

 

133

Elektros energijos gavimas ir perdavimas

 

http://www.youtube.com/watch?v=z8frpePv3mU

 

134

Garsai ploštelėse

 

 

https://vimeo.com/62723897

 

135

Fizikos paradoksai ir įdomūs uždaviniai

 

 Fizikos paradoksai ir įdomūs uždaviniai-2016 m

 

 

136

Teleskopai

III vieta

 

 

 Teleskopija 2016 II v.

https://www.youtube.com/watch?v=_46397rjPek

 

137

Gyvybė visatoje

 

 

 

 

 Gyvybė visatoje 2015  III v. 

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUKjw_ysg

 

138

Akustinių (garso) bangų elektronizavimas

 

 

 

 

 

139

Garsai plokštelėse

 

 

 Garsai plokštelėse 2013 m

https://vimeo.com/62723897

140

Apšviestumo matavimas

 

 

 

141

Analoginis ir skaitmeninis ryšys

 

 

 

142

Radijo bangomis valdomi automodeliai

 

 

 

143

Lazeriai ... ir jų istorija

 

 

 

144

Didysis Sprogimas

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OcJumyGG6Gk&feature=youtu.be

 

145

Rubenso vamzdis

 

 

http://youtu.be/aNGY7X_Z2lk

 

 146  Erdvinių vaizdų hologramų gavimas 

 

 
147

Me talus skiriantis ieškiklis- Kvazaras

 

 

https://youtu.be/sdLKIBJvvXA

148

Kas yra Arduino?

   
149    

Piešimo staklės 2018

https://www.youtube.com/watch?v=wlezWqsdHdc&feature=youtu.be

150 Robotinės konstrukcijos - Fredis  

Fredis 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=KBO8qOCb3PM&feature=youtu.be

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in