^Atgal į viršų

Animacija 11kl

Animacinės demonstracijos


11 klasė


Dviejų vektorių sudėtis - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=191&cat=Physics

 

Trijų vektorių sudėtis - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=192&cat=Physics

 

Vektorių atimtis - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=193&cat=Physics

 

Vektoriai. Pitagoro teorema - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=195&cat=Physics

 

Vektoriai nukreipti tam tikru kampu - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=196&cat=Physics

 

Tolyginio judėjimo greičio grafikas - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=28&cat=Physics

 

Tolygiai kintamas judėjimas – koordinatės, greičio ir pagreičio grafikai -

http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=27&cat=Physics

 

Reliatyvus judėjimas - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics

 

Laiko reliatyvumas - http://www.cs.sbcc.cc.ca.us/~physics/flash/relativity/relatvisticclocks.html

 

Reliatyvusis judėjimas 1 - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/relamotionP.swf

 

Reliatyvusis judėjimas 2 - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/move1P.swf

 

Reliatyvusis judėjimas 3 -http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/move2P.swf

 

Reliatyvusis judėjimas 4 - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/move3P.swf

 

Reliatyvusis judėjimas 5 - https://sites.google.com/site/physicsflash/home/intext

 

Judėjimas apskritimu, vektorių kryptys - https://sites.google.com/site/physicsflash/home/gravity

 

Judėjimas apskritimu, pagrindiniai parametrai - http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/components/home.html

 

Judėjimas apskritimu, įcentrinė jėga - http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/CarAndCurve.htm

 

Įcentrinio pagreičio formulės išvedimas -http://www.cs.sbcc.cc.ca.us/~physics/flash/Cemtripetal%20acceleration.html

 

Judėjimas apskritimu, traukinio bėgiai - http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/train/home.html

 

Judėjimas apskritimu, rutuliukas lekia liestinės kryptimi, pataikykit į taikinį - http://www.mrwaynesclass.com/teacher/circular/TargetPractice/home.html

 

Inercija - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/inertiaP.swf

 

Laisvasis kritimas, G.Galilėjaus eksperimentas - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/freefallP.swf

 

Laisvasis kritimas, G.Galilėjaus eksperimentas, skirtingų masių kūnai - https://sites.google.com/site/physicsflash/home/air-drag

 

Laisvasis kritimas - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/lightclockP.swf

 

Laisvojo kritimo grafikai - http://www.youtube.com/user/PelletierPhysics

 

Horizontaliai mesto kūno judėjimas - https://sites.google.com/site/physicsflash/home/frame-in-translation

 

Horizontaliai mesto kūno judėjima 1 - http://www.schoolphysics.co.uk/animations/Monkey_and_hunter/index.html

 

Horizontaliai mesto kūno judėjimas 2 - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=31&cat=physics

 

Horizontliai mesto kūno greičio Projekcijų kitimas - http://www.physics.org/explorelink.asp?id=2630&q=suit&currentpage=1&age=0&knowledge=0&item=5


Kampu į horizontą mesto kūno greičio Projekcijos - http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/projectiles.htm


Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=33&cat=Physics

 

Kampu į horizontą mesto kūno judėjimo tyrimas (Galima keisti kampą ir išmatuoti lėkio nuotolį) http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_en.html


Skirtingu kampu į horizontą mesto kūno judėjimas http://www.cs.sbcc.cc.ca.us/~physics/flash/projectilerange2.html

 

Viasuotinė trauka - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/glawP.swf

 

Tamprumo jėga - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=38&cat=physics

 

Nuožulnioji plokštuma ir skridinys -http://www.cs.sbcc.net/~physics/flash/mechanics/atwoodsincline.html

 

Nuožulnioji plokštuma, pagreičio ir greičio kryptys http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Incline.htm

 

Judesio kiekio tvermės dėsnis - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=36&cat=Physics

 

Judesio kiekis 1 - http://www.schoolphysics.co.uk/animations/Momentum_conservation/index.html

 

Judesio kiekis 2 - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/exchangeP.swf

 

Judesio kiekis 3 - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/arrowP.swf

 

Judesio kiekis 4 - https://sites.google.com/site/physicsflash/home/collision

 

Reaktyvinis judėjimas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/403/

 

Energijos tvermės dėsnis 1 - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/springP.swf

 

Energijos tvermės dėsnis 2 - https://sites.google.com/site/physicsflash/home/mechanical-energy

 

Potencinė ir kinetinė energija - http://www.goalfinder.com/preview.asp?productcode=SPGPRO5&productid=102&productname

 

Potencinė ir kinetinė energija - http://www.goalfinder.com/preview.asp?productcode=SPGPRO4&productid=101&productname

 

Energijos virsmai - http://www.youtube.com/watch?v=XjDLfOiAkbs

 

Slopinamieji svyravimai - http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Damped.htm

 

Išilginės bangos - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=37&cat=physicshttp://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=37&cat=physics

 

Stovinčios bangos -http://www.cs.sbcc.cc.ca.us/~physics/flash/oscillationswaves/standingwaves.html

 

Stovinti banga - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/ropeP.swf

 

Matematinės spyruoklės svyravimai - http://www.schoolphysics.co.uk/animations/Helical_spring_shm/index.html

 

Matematinės spyruoklės  vektoriai - ttps://sites.google.com/site/physicsflash/home/coulomb

 

Matematinė svyruoklė - http://www3.nd.edu/~ysun/Yang/PhysicsAnimation/collection/pendulumP.swf

 

Matematinė svyruoklė - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=118&cat=physics

 

Matematinės spyruoklės tamprumo jėga - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=40&cat=physics

 

Matematinė svyruoklė 1- http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Pendulum.htm

 

Matematinė svyruoklė 2- http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=41&cat=physics

 

Matematinė svyruoklė horizontalioje plokštumoje -http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/ConicalPendulum.htm

 

Matematinė spyruoklė ir svyruoklė (galima keisti parametrus) -http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/SpringSHM.htm

 

Matematinė spyruoklė ir svyruoklė, galima keisti svyravimų fazes -http://www.ngsir.netfirms.com/index.htm

 

Huko svyruoklė -  http://physics-animations.com/Physics/English/mech.htm

 

Harmoniniai svyravimai 1 - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=46&cat=physics

 

Harmoniniai svyravima 2 - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=47&cat=physics

 

Harmoniniai svyravimai 3 - http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=48&cat=physics

 

Rezonansas - http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Resonance.htm

 

Agregatinių būsenų kitimas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/348/

 

Adiabatinis procesas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/401/

 

Drėkinimas ir nedrėkinimas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/406/

 

Antrasis Termodinamikos dėsnis - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/410/

 

Karno ciklas - http://www.cs.sbcc.net/~physics/flash/heatengines/Carnot%20cycle.html

 

Izobarinis procesas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/395/

 

Izochorinis procesas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/396/

 

Izoterminis procesas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/394/

 

Kietojo kūno įtempimas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/422/

 

Skysčio paviršiaus įtempimas - http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/350/

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in