^Atgal į viršų

11 kl.

11 klasės

Konkursų darbai

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

PPT

Vaizdo įrašas

1

Fizikos ir kitų gamtos mokslų vieta moderniosios visuomenės gyvenime

 

 

2

Svarbiausių pasaulio fizikos atradimų istorija

 

 

3

Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta fizikos mokslo raidoje

 

 

4

Judėjimo įvairovė gamtoje. Mechaninis judėjimas. Materialus taškas, trajektorija, kelias

 

 

5

A tskaitos sistema. Poslinkis

 

 

6

Veiksmai su vektoriais. Vektoriniai ir skaliariniai dydžiai

 

 

7

Vektoriaus projekcijos koordinačių ašyse

 

 

8

Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greitis

 -Tiesiaeigis-tolyginis-judejimas 2015 m

 

9

Grafinis judėjimo vaizdavimas

 

 

10

Mechaninio judėjimo reliatyvumas

 

 

11

Skyriaus „Bendros žinios apie judėjimą“ apibendrinimas

 

 

12

Netolygiai judančio kūno greitis ir pagreitis

 

 

13

Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis

 

 

14

Laisvasis kūnų kritimas

Laisvasis-kūnų-kritimas 2015 m

Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas 2013 III v.  Darbas

 

Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas įvairiais metodais

https://www.youtube.com/watch?v=H0xbF0ZpUeg  

15

Laboratorinis darbas „Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio matavimas“

 

 

16

Horizontaliai mesto kūno judėjimas

 

 

17

Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas

 

 

18

Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais

  

19

Skyriaus „Netolyginis tiesiaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

 

20

Judėjimas apskritimu pastoviu greičiu

 

Įcentrinė jėga

 https://www.youtube.com/watch?v=l80a9B4mLts  2017Nom

21

Įcentrinis pagreitis, apsisukimų periodas, dažnis

 

 

22

Kreivaeigis judėjimas Saulės veikia

 

 

23

Skyriaus „Kreivaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

 

24

Inercijos dėsnis. Masė kaip kūno inertiškumo matas

 

 Inercijos dėsnis 2014 m

https://www.youtube.com/watch?v=E_I345xyHhs

25

Antrasis Niutono dėsnis

 

 

26

Veiksmas ir atoveikis. Trečiasis Niutono dėsnis

 

 

27

Skyriaus „Judėjimo dėsniai“ apibendrinimas

 

 

 

28

Tamprumo jėga

 

 

29

Jėgos ir masės panaudojimas treniruokliuose

 

 

30

Visuotinės traukos dėsnis

 

 

31

Dirbtiniai žemės palydovai

 

 

32

Dangaus kūnų judėjimas

 

 

33

Kosminiai greičiai

 

 

34

Keplerio dėsniai

 

 

35

Kūno svoris. Nesvarumas. Perkrova

 

 

Lifto pagreičio nustatymas

https://youtu.be/3IAG9TfwKlg  2017 Nom

36

Trinties jėga

 Trinties-Jega-2015

 Trinties jėga 2015

https://docs.google.com/file/d/0B35FiHJhdpXWQV9tY0lzcUoxa0U/edit?pli=1

37

Laboratorinis darbas „Slydimo trinties koeficiento matavimas“

 Slydimo-trinties-koeficiento-nustatymas 2015 m

 

38

Nuožulnioji plokštuma

 

 

39

Skyriaus „Jėgos gamtoje“ apibendrinimas

 

 

40

Judesio kiekio tvermės dėsnis

 

 

41

Reaktyvinis judėjimas

 

 Reaktyvinis judėjimas 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=zdg2uGUdF_c&feature=youtu.be

 

42

Mechaninis darbas

 Mechaninis-darbas-2015

 

43

Mechaninė galia

 

 

44

Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose

 

 

45

Laboratorinis darbas „Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas“

 

 

46

Naudingumo koeficientas

 

 

47

Vėjo energija ir jos naudojimas

 

 

48

Skysčių judėjimas vamzdžiai. Bernulio dėsnis

 

 

49

Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas

 Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ 2022 apibendrinimas

 

50

Mechaniniai švyravimai

 -Matematine-svyruokle2015

 

51

Svyruojančio kūno energija

 

 

52

Matematinė svyruoklė

 

 

53

Laboratorinis darbas „Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle“

 

 

54

Mechaninis rezonansas

 

 

55

Mechaninės bangos

 

 

56

Garso bangos

 Garso bangos    2022

 Garsas ir dažnia 2013  Darbas

57

Garso reiškiniai

 

 

58

Mechaninių bangų interferencija

 

 

59

Mechaninių bangų difrakcija

 

 

60

Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai

 -Triukšmas-Jo-poveikis-ir-mažinimo-būdai-2015

 Triukšmas 2016 I v.

https://youtu.be/JYOf4TUCKWI

 

61

Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas

 

 

62

Reliatyvumo teorijos samprata

 

 Kvantinė fizika, stebėtojo efektas video 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=632yddW8d4s&feature=youtu.be

63

Reliatyvistinė dinamika

 

 

64

Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ apibendrinimas

 

 

65

Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai

 

 

66

Temperatūros samprata

 

 

67

Termometrų atsiradimo istorija 

68

Dujų molekulinė kinetinė teorija

 

 

69

Molekulių greičio matavimas. Molekuliniai dydžiai

 

 

70

Pagrindinės molekulinės kinetinės dujų teorijos lygtis

 

 

71

Dujų dėsniai

 

 

72

Skystieji kristalai ir jų naudojimas

 

 

73

Laboratorinis darbas „Gei -Liusako dėsnio tikrinimas“

 

 Gei Liusako Dėsnis 2015 III v.

https://www.youtube.com/watch?v=i8OQ_jQsKRo

74

Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas

 Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai 2015 m

 

75

Vidinė kūno energija ir jos kitimas

http://youtu.be/m9rPPypiW9Y

II vieta 2013 m

 

76

Faziniai virsmai

Kristalizacija ir lydymasis 2015 I v.

Lydymasis_ir_kietejimas.pptx

 Vakuumas ir jo savybė 2014 m

https://www.youtube.com/watch?v=VfKCG-lS-Dg&feature=youtu.b

77

Lydymasis ir kietėjimas

 

 

78

Darbas termodinamikoje

 

Dujų plėtimasis

http://ikelk.lt/downloads/3167ac0fda

79

Termodinamikos dėsniai

 

 

80

Adiabatinis procesas

 

 

81

Šiluminiai varikliai. Jų naudingumo koeficientas

http://ikelk.lt/downloads/83eddc8c21

 

82

Vidaus degimo variklių keliama tarša

 

 

83

Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas

 

 

     

 Įdomybės apie skysčių tankius 

https://youtu.be/QZwqcqlbv0U

84

Sotieji garai ir jų savybės

 

http://ikelk.lt/downloads/cf9ee564e1 III vieta 2013 m.

 

85

Virimas. Kritinė temperatūra

 

 

86

Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai

 

 

87

Virimas. Garų naudojimas buityje ir technikoje

 

 

88

Krizinės medžiagos būsena

 

 

89

Skysčio paviršiaus įtemptis

 

http://www.youtube.com/watch?v=3jwFfdf23o0

Paviršiaus įtempimo jėga 2013 m

Darbas

Skysčio paviršiaus įtempimas 2014 m

http://youtu.be/RcsB0IxWscY

Paviršiaus įtemptis 2019 m

https://www.youtube.com/watch?v=TBbVUSf9tE4&feature=youtu.be

 

 

 

90

Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai

 

 

91

Orai ir jų stebėjimas

 

 

 

92

Skyriaus „Garai ir skysčiai“ apibendrinimas

 

 Bernulio dėsnis 2014 m

http://youtu.be/tJgWjzYxkVE

93

Kietųjų kūnų savybės. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai

 

 Vario Sulfato Kristalas- 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=lvDiRGwhj4g&feature=youtu.be

Fluidizacijos indo konstravimas 

https://www.youtube.com/watch?v=VAKQZceJoZo&

94

Kietųjų kūnų deformacijos rūšys

 

 Kietųjų kūnų deformacijos rūšys 2016 III v.

https://www.youtube.com/watch?v=sphFdJN4HkY&feature=youtu .

95

Kietųjų kūnų mechaninės savybės

 

 Kietųjų-kūnų mechaninės-savybės 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=1nzU7RfPKnY&feature=youtu.be

96

Huko dėsnis. Jo pasireiškimas gamtoje ir taikymas

 

 

97

Laboratorinis darbas „Gumos tamprumo modulio nustatymas“

 

 

98

Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai

 

 

99

Skyriaus „Kietieji kūnai“ apibendrinimas

 

 

100

Kūnų įelektrinimas

 

 

101

Elektros krūvio tvermės dėsnis

 

 

102

Kulono dėsnis

 

 

103

Elektrinis laukas. Jo stiprumas. vaizdavimas

 

 

104

M.Faradėjus ir jo elektrinio lauko hipotezė

 

 

105

Elektrinio lauko jėgų darbas. Potencialas. Įtampa

 

 

106

Ekvipotencialiniai paviršiai

 

 

107

Laidininkai elektriniame lauke

 

 

108

Dielektrikai elektriniame lauke

 

 

109

Elektrinė talpa. Kondensatoriai

 Kondensatoriai 2015 m

http://prezi.com/4tqqiyzocmyl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 

 

110

Kondensatorių jungimas į baterijas. Kondensatoriaus energija

 

 

111

Kondensatorių gamyba ir panaudojimas

Kondensatorių gamyba ir panaudojimas 2015 III v.

http://prezi.com/72rb9akddmfd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

 

112

Žemė ir Saulės sistema

 

http://youtu.be/Y9a1HwbroX4

 

 

113

Archimedo dėsnis

 

 

 

 Kodėl žalias cepelinas iškyla į paviršių? 2014 II v.

http://youtu.be/7Cl3v1jue5c

114

Kvantinė fizika, stebėtojo efektas


 

 

 

 Kvantinė fizika, stebėtojo efektas 2015 II v.

https://www.youtube.com/watch?v=NfbRLv0RhEo

 

115

Ištraukiame kiaušinį iš butelio

 

 

 

 Ištraukiame kiaušinį iš butelio 2015 m

https://www.youtube.com/watch?v=9jbfq-pdCN0&feature=youtu.be

116

Vandenynas butelyje

 

 

 Vandenynas butelyje 2015 (maišomas aliejus ir vanduo)

https://www.youtube.com/watch?v=pp7TEesBrXE&feature=youtu.be

117

Fizika vaikiškuose žaisluose


 

 

 Fizika vaikiškuose žaisluose 2015 m

https://www.youtube.com/watch?v=I17oqPk-fmQ

118

Magnetinė katapulta


 

 

 Magnetinė katapulta 2016 II v.

https://www.youtube.com/watch?v=budLIvr_aLw&feature=youtu.be

 

119

Reliatyvumas

 

 https://youtu.be/VyLPM-BGtZU  2017 m

120

Vilsono kamera

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ4CtuRnguA&t=15s  2017 m. nom

121

Telefono atsiradimas Rietave

 

 

122

Pirmoji elektros lemputė Lietuvoje

 

 

 

 

123

 

 

 Linksmieji kalneliai  2022 m

 

124

Elektroninis automatinis mokyklos skambutis

 

 

 

125

Elektrolizės taikymas

 

 

http://youtu.be/ZW_Ij8C7VLI

I vieta 2012 m

126

Robotas - Judėjimas 

 

 

 

https://youtu.be/Gu9i5tOVgYM  2017 Nom

 

127

Muzika fiziko akimis

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kmKw-qxpZQE&feature=youtu.be

2017 Nom

 

128

"Gazas-stabdis" 

 

 

https://youtu.be/7yNO_bXIjvk  2017Nom

 

129

Dujų išgavimas elektrolizuojant vandenį

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=G7mmTg0nDpg&t=10s  2017 m. nom

130

Garsas ir dažniai. Kimatika

 

 

 

 

131

Atsargių elektra

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JDTy5fIkqM8

I vieta 2013 m

 

132

 

 

 Reliatyvumo teorijos samprata

 

133

 

 

 

 Saulės kolektorius   2022 m

 

 134

Riedžio konstravimas

 

 Riedžio konstravimas

 

 135

 Lėktuvo sparno keliamoji jėga

 

 Lėktuvą veikiančios jėgos 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7kWixUXu3bA&feature=youtu.be

 136

 Netradiciniai ugnies išgavimo šaltiniai

 

 Netradiciniai ugnies išgavimo šaltiniai 2018 m

https://www.youtube.com/watch?v=EeSi3zdrIso

 

     

Transformatoriai   2022 m

      Automobilio akustinis tyrimas   2022 m
       
       
Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in